SnookerChessBrilliant TurnDomino BattleDartsSheep MeCoiny CoinsRussian RouletteBackgammonReversiYatzyPoker